Uudiste arhiiv

04.12.2019

Oskuste festival „Noor Meister 2020“ jääb traditsioonilisel viisil ära

Arvestades rahvatervise riske ning Vabariigi Valitsuse suuniseid ürituste korraldamisel, oleme otsustanud kutsemeistrivõistlused „Noor Meister 2020“ 29.–30. aprillil traditsioonilise festivalina sel kevadel ära jätta.

Tegemist on mitme tuhande osavõtjaga suurüritusega, kus nii võistlejad kutseõppeasutustes kui külastajad üldhariduskoolidest on koolinoored ning risk tervisele on tavapärasest suurem. Samuti on eelolevatel nädalatel koolides võistlusteks valmistumine häiritud, mistõttu me ei suuda ühiselt tagada võistlejatele positiivset, meeldejäävat osalemise kogemust ja võrdseid võimalusi omavahelises mõõduvõtmises.

Kevadperioodil jätkame ettevalmistavate tegevustega EuroSkills 2020 osalemiseks, mis toimub 16.19. september Austrias, Grazi linnas.

Järgnevatest sammudest kutsemeistrivõistluste 2020 osas informeerime osapooli esimesel võimalusel.

Tänan teid koostöö ja mõistva suhtumise eest.